fbpx
Skip links

E-Book

CRM คืออะไร

E-Book ขอบคุณที่ให้ความสนใจใน E-Book ของเรา ถ้าหากคุณยังไม่รู้ว่าระบบ CRM คืออะไร E-Book เล่มนี้คือคำตอบ ! E-Book ในหนังสื่อเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา เข้าใจพื้นฐาน CRM ประโยชน์ของ CRM การนำระบบ CRM มาใช้บนธุรกิจ กรณีศึกษาและเรื่องราวความสำเร็จ